GBLT

Deze bijeenkomst in het gebouw van Radio Kootwijk ging over dienstverlening, service en klantgerichtheid want dit zijn natuurlijk essentiële elementen voor de tevredenheid van klanten. GBLT richt zich in 2016 en 2017 op de verbetering van datakwaliteit, om vervolgens in 2018 de focus te leggen op verbetering van service. Om hierin de beste stappen te zetten, werden de mening en ideeën over kwaliteit van dienstverlening die door de deelnemers werden aangedragen, besproken.

De bijeenkomst werd door mij in goede banen geleid. Er waren presentaties door het management en een inspiratiesessie die door de deelnemers heel enthousiast werd gevolgd. Er kwam veel bruikbare informatie boven tafel tijdens deze geslaagde middag.